Аллергологтар және клиникалық иммунологтар ассоциациясы

XXIII «ДемIкпе және Аллергия» 2023

Қазақстан Республикасының аллергологтар мен клиникалық иммунологтардың III -шi конгресі